Wpisz słowo kluczowe na które chcesz otrzymać powiadomienie gdy pojawi się nowa okazja:
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SERWISU HOTSHOPS.PL

┬ž 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady korzystania oraz uczestnictwa w Programie Lojalno┼Ťciowym Serwisu hotshops.pl.
 2. Organizatorem Programu Lojalno┼Ťciowego jest HS SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: ul. Rynek 32/8, 39-200 D─Öbica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected] 
 3. Program Lojalno┼Ťciowy jest programem przeznaczonym dla U┼╝ytkownik├│w Serwisu hotshops.pl.
 4. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik posiadaj─ůcy Konto w Serwisie, mo┼╝e wzi─ů─ç udzia┼é w Programie Lojalno┼Ťciowym.
 5. Ka┼╝dy U┼╝ytkownik z chwil─ů podj─Öcia czynno┼Ťci zmierzaj─ůcych do korzystania z Programu Lojalno┼Ťciowego zobowi─ůzany jest do przestrzegania postanowie┼ä niniejszego Regulaminu oraz regulaminu Serwisu hotshops.pl 
 6. Warunkiem przyst─ůpienia oraz uczestnictwa U┼╝ytkownika w Programie Lojalno┼Ťciowym jest posiadanie Konta U┼╝ytkownika w Serwisie oraz zapoznanie si─Ö z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie postanowienia regulaminu Serwisu internetowego dzia┼éaj─ůcego pod adresem hotshops.pl, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.

 

┬ž 2

DEFINICJE

 

 1. PROGRAM LOJALNO┼ÜCIOWY - program lojalno┼Ťciowy Serwisu hotshops.pl organizowany przez Organizatora.  
 2. REGULAMIN ÔÇô niniejszy regulamin Programu Lojalno┼Ťciowego.
 3. SERWIS - serwis internetowy Organizatora dzia┼éaj─ůcy pod adresem hotshops.pl
 4. ORGANIZATOR - HS SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: ul. Rynek 32/8, 39-200 D─Öbica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380.
 5. U┼╗YTKOWNIK ÔÇô U┼╝ytkownik Serwisu hotshops.pl, posiadaj─ůcy konto U┼╝ytkownika.
 6. RANKING U┼╗YTKOWNIK├ôW ÔÇô lista ukazuj─ůca klasyfikacj─Ö U┼╝ytkownik├│w, prowadzon─ů wed┼éug ilo┼Ťci aktywno┼Ťci jakie wykona┼é  U┼╝ytkownik  w Serwisie
 7. RANKING OKAZJI ÔÇô lista ukazuj─ůca klasyfikacj─Ö okazji, prowadzon─ů wed┼éug ilo┼Ťci ocen jakie otrzyma┼éa okazja umieszczona przez konkretnego U┼╝ytkownika w Serwisie

 

┬ž 3

ZASADY UCZESTNICTWA ORAZ

PUNKTY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

 1. Organizator za po┼Ťrednictwem Programu Lojalno┼Ťciowego umo┼╝liwia U┼╝ytkownikowi zdobywanie punkt├│w za wykonywanie poszczeg├│lnych aktywno┼Ťci w Serwisie.
 2. Punkty podlegaj─ů wymianie na nagrody dost─Öpne w Katalogu nagr├│d. 
 3. Organizator raz w miesi─ůcu, przyznaje tak┼╝e nagrod─Ö dla U┼╝ytkownika, kt├│ry w danym miesi─ůcu zaj─ů┼é pierwsze miejsce w Rankingu U┼╝ytkownik├│w oraz pierwsze miejsce w Rankingu Okazji. 
 4. U┼╝ytkownikowi przyznawane s─ů punkty m.in. za: 
  1. dodanie okazji za po┼Ťrednictwem formularza zamieszczania okazji dost─Öpnego w Serwisie,
  2. oddanie g┼éosu na okazj─Ö wrzucon─ů przez innego U┼╝ytkownika,
  3. rozpocz─Öcie dyskusji na forum dyskusyjnym,
  4. zaproszenie innego U┼╝ytkownika do rejestracji w Serwisie,
  5. oraz inne aktywno┼Ťci w Serwisie. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (dodawania, modyfikowania, usuwania) w zakresie aktywno┼Ťci, za kt├│re U┼╝ytkownikowi s─ů przyznawane punkty. 
 6. U┼╝ytkownik mo┼╝e sprawdzi─ç aktualny poziom posiadanych punkt├│w po zalogowaniu si─Ö na konto w Serwisie.
 7. Punkty s─ů niezbywalne.
 8. W celu przyst─ůpienia do Programu Lojalno┼Ťciowego U┼╝ytkownik zainteresowany uczestnictwem powinien dokona─ç nast─Öpuj─ůcych czynno┼Ťci:
  1. zapozna─ç si─Ö z podstawowymi informacjami o Programie Lojalno┼Ťciowym dost─Öpnymi na stronie internetowej hotshops.pl,
  2. dokona─ç rejestracji konta w Serwisie hotshops.pl, za po┼Ťrednictwem formularza rejestracyjnego, zgodnie z regulaminem Serwisu,
  3. zapozna─ç si─Ö z niniejszym Regulaminem i dokona─ç akceptacji jego tre┼Ťci.

 

┬ž 4

OKRES TRWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 1. Program lojalno┼Ťciowy zostaje wprowadzony na czas nieokre┼Ťlony od dnia 01.11.2021 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zako┼äczenia Programu Lojalno┼Ťciowego. Informacja o zawieszeniu lub zako┼äczeniu Programu Lojalno┼Ťciowego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Serwisu z 30 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku zako┼äczenia Programu Lojalno┼Ťciowego niewykorzystane punkty trac─ů moc i nie mog─ů by─ç wykorzystane w ┼╝aden inny spos├│b.

 

┬ž 5

WARUNKI WYPOWIEDZENIA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 

 1. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili, bez podania przyczyny zrezygnowa─ç z uczestnictwa w Programie Lojalno┼Ťciowym poprzez przes┼éanie stosownego o┼Ťwiadczenia do Organizatora za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub poprzez wyb├│r w┼éa┼Ťciwej opcji w ustawieniach konta w Serwisie.
 2. W przypadku rezygnacji z udzia┼éu w Programie, U┼╝ytkownik traci wszystkie nabyte wcze┼Ťniej punkty.

 

┬ž 6

TRYB POST─śPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje zwi─ůzane z Programem Lojalno┼Ťciowym U┼╝ytkownik mo┼╝e sk┼éada─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. W powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail, nale┼╝y poda─ç jak najwi─Öcej informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczeg├│lno┼Ťci rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u┼éatwi─ů i przyspiesz─ů rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

 

 

 

┬ž 7

DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest HS SP├ô┼üKA Z OGRANICZON─ä ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI─ä wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w przez S─ůd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydzia┼é Gospodarczy Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS: 0000927225, miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci oraz adres do dor─Öcze┼ä: ul. Rynek 32/8, 39-200 D─Öbica, NIP: 8722433818, REGON: 520219380, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Us┼éugobiorc├│w w celu realizacji Programu Lojalno┼Ťciowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů zgodnie z Regulaminem).
 3. Organizator kontaktuje si─Ö ze zwyci─Öskim U┼╝ytkownikiem za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej w celu ustalania danych osobowych potrzebnych do wysy┼éki nagrody. Dane osobowe konieczne do przes┼éania nagrody (imi─Ö i nazwisko, adres) s─ů usuwane niezw┼éocznie po wys┼éaniu nagrody przez Organizatora.
 4. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w przechowywane s─ů przez Organizatora tak d┼éugo, jak jest to niezb─Ödne do wykonania umowy i realizacji Programu Lojalno┼Ťciowego, a po tym czasie przez okres odpowiadaj─ůcy okresowi przedawnienia roszcze┼ä.
 5. Podanie danych osobowych przez U┼╝ytkownika jest dobrowolne.
 6. Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, 
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania.
 7. Dane osobowe U┼╝ytkownika mog─ů zosta─ç udost─Öpnione podmiotom trzecim wy┼é─ůcznie na podstawie przepis├│w prawa lub odpowiednich stosunk├│w umownych. Odbiorcami danych mog─ů by─ç m.in.: biura ksi─Ögowe, podmioty zajmuj─ůce si─Ö obs┼éug─ů zewn─Ötrznych system├│w IT, podmioty zajmuj─ůce si─Ö obs┼éug─ů prawn─ů, uprawnione organy pa┼ästwowe.
 8. Organizator przetwarza dane U┼╝ytkownik├│w wy┼é─ůcznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 9. U┼╝ytkownik ma prawo do:
  1. dost─Öpu do danych,
  2. sprostowania danych, 
  3. usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (wycofanie zgody nie powoduje tego, iż przetwarzanie przed jej wycofaniem było niezgodne z prawem).
 10. W celu realizacji uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa w pkt 7 nale┼╝y przes┼éa─ç stosowne ┼╝─ůdanie na adres mailowy [email protected]
 11. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje tak┼╝e prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w zwi─ůzku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.
 12. U┼╝ytkownikowi przys┼éuguje r├│wnie┼╝ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych) ÔÇô dane kontaktowe na jakie nale┼╝y kierowa─ç skargi znajduj─ů si─Ö pod adresem: https://uodo.gov.pl/ .

 

┬ž 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Organizatora, wi─ů┼╝─ů U┼╝ytkownika, pod warunkiem, i┼╝ zosta┼é on prawid┼éowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. 
 2. W przypadku niezgodno┼Ťci jakiejkolwiek cz─Ö┼Ťci Regulaminu z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj─ů w┼éa┼Ťciwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomi─Ödzy Organizatorem a U┼╝ytkownikiem b─Öd─ů rozstrzygane w pierwszej kolejno┼Ťci na drodze negocjacji, z intencj─ů polubownego zako┼äczenia sporu. Je┼Ťli jednak nie by┼éoby to mo┼╝liwe, lub te┼╝ by┼éoby niesatysfakcjonuj─ůce dla kt├│rejkolwiek ze stron, spory b─Öd─ů rozstrzygane przez w┼éa┼Ťciwy s─ůd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu post─Öpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.